باشی یا نباشی

 

گاهی سکوت می آموزد

بودن همیشه در فریاد نیست

اسطوره شدن یعنی در عین رفتن بمانی

یعنی باشی یا نباشی دوستت داشته باشند و دلتنگت شوند...

/ 10 نظر / 35 بازدید
سمیه

و این همان دوست داشتن واقعی است که تنها زمانی در داستان ها نوشته میشد [لبخند]

سهیل

افرین خیلی زیبا بود یاد اون پستت که گفته بود عشق مثه اب میمونه افتادم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

*سامی*

تنهای تنها نیز شوم… بیکس و رسوا نیز شوم… باز هم آرامم… خدا را دارم…

*سامی*

نیمکت با هم بودنمان تنهاست من دل نشستن ندارم تو دلیل نشستن باش !

*سامی*

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . .

ساناز

راه من... نگاه توست... پلک نزن! بی راهه میروم... قشنگ نوشتی[گل][گل]

scarecrow

ﮔﺁﮬﻰ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻧــﺁﺯ ﻛـﺷـﻳﺩ ﻧـَـــﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺁﮦ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ اِﻧـﺗـﻅﺁﺭ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﺩَﺭﺩ ﻛـﺷــــــــــــﻳﺩ ﻧـَـﺑـﺁﻳـَـﺩ ﻓـَـﺭﻳـﺁﺩ ﻛـﺷـــــــﻳﺩ ﺗـَـﻧﮬﺁ ﺑـﺁﻳـَـﺩ دَﺳـﺕ ﻛـﺷــﻳﺩﻭ رَﻓـتــــــ

scarecrow

وبلاگ فوق العاده ای داری دوست نازنینم [قلب]

تنها

سلام ممنونم بهم سر زدی من شما رو لینگ کردم شما هم منم به اسم سلطان دردها لینگ کنید[گل]

تنها

یاد دوران بچهگیام بخیر فکر میکردم ” تنهایی ” یعنی وقتی که کسی خونه نباشه..[گل]