قسمت

برخی انسان ها هر کاری کنید,

دوستتان نخواهند داشت و

برخی هم,هرکاری کنید,

دست از دوست داشتنتان برنخواهد داشت.

جایی روید که عشق حضور دارد!!

مهم نه اندازه هدیه

بلکه اندازه قلب کسی است که,

که آن را اهدا می کند

با گذر زمان خواهید فهمید که:

آن کسی که قرار است در زندگی شما بماند, می ماند و

آن کسی که قرار است نباشد ,در زندگی شما نمی ماند

و من یک چیز را آموختم:

اگر قسمت باشد,

حتما اتفاق خواهد افتاد...

 

 

/ 26 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
* مارال بانــــو *

علاوه بر اونی که کنار تختش پریز برق داره ، اونی که سر سفره اول از همه بشقاب ته دیگه رو میدن بهش اونم از بندگان برگزیده خداست ! [زبان]

* مارال بانــــو *

مردم موقع خواب یاد عشقشون میفتن ، اونوقت من نگران اینم که مبادا فردا صبح کسی زودتر از من دخل ماکارونی توی یخچالو بیاره ![لبخند]

* مارال بانــــو *

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺗﻮی ﺩﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍری ولی تا پاتو میزاری تو اصلا مهلت نمیده کمربندتو باز کنی ! [خجالت]

* مارال بانــــو *

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ![نیشخند]

*سامی*

هزاران دست هم ب سویم دراز شود پس خواهم زد تنها تمنای دستان تورا دارم

*سامی*

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده

*سامی*

ایــنـجـــــــا … دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن} آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

*سامی*

آدمها می روند و یادشان می رود بگویند به کجا…؟ آدمها می روند و یادشان می رود برگردند … و آدمها هیچ وقت ” آدم ” نمی شوند