تنها ماندن

 

وقتی که دیگر نبود

من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت

من به انتظار آمدنش نشستم

وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد

من او را دوست داشتم

وقتی که او تمام کرد

من شروع کردم

وقتی که او تمام شد

من آغاز کردم

چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن است

مثل تنها مردن

/ 29 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

بعضی زخمها هستکه هر روز صبح ، باید پانسمانش را باز کنی وروش نمک بپاشی ! تا یادت نرود… دیگر ،سراغ بعضی آدما نبــاید رفت...نبــاید...!!!

* مارال بانــــو *

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاســــفم...!!! من عصبانی بودم، برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم...

* مارال بانــــو *

گاهـــــی دِلــــم تفــــریح ناســالم می خــواد مثـــــــــل فــــــکر کــــــردن به تـــــــــــــــــو !

*سامی*

برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایـ ـــت خوشـ ــبختی!!

*سامی*

نامت را خاطراتت را بوسه هایت را و لمس حس بودنت را همه و همه را به دست سرد باد سپردم یادم تو را فراموش…

مریم

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت یلدایتان مبارک.

تنها

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه ! وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه ! اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره این یعنی همه چیز ![تماس]