قلب من خانه خداست...

 

ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمیکنم

خداوند اینجاست

اشک های مرا پاک می کند...چون...

قلب من خانه خداست

ممکن است گاهی بیفتم وبلغزم اما در سقوط هیچگاه تنها نمی مانم

خداوند هست و مرا بلند می کند...چون...

قلب من خانه خداست

شاید گاهی رنج بکشم اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی مانم

پروردگار مرا از رنج ها رها می کند...چون...

قلب من خانه خداست

خوشحالم برای اینکه می دانم هرگز تنها نیستم

خدا همواره با من است...چون...

قلب من خانه خداست...

/ 2 نظر / 21 بازدید
اعظم

سلام دست حق نگهدارمون باشه انشاالله یا علی رفیق

روزالی پیرسون

ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ... ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻋﺸﻖ !!... ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﺸﻮﺩ... ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﺩ... خدایا نگاهت رو ازمون نگیر ...